11 februari 2019

Nasi  koordynatorzy sprawują pieczę nad pracownikiem w chwili jego wdrażania w miejscu pracy, jak również w sprawach związanych z zakwaterowaniem. Są dostępni jako osoby kontaktowe w przypadku jakichkolwiek pytań. Pracownik nie jest pozostawiany sam sobie i szybko zaczyna czuć się u nas jak „w domu”. Zwracamy uwagę na dobrobyt i samopoczucie naszych pracowników  poprzez organizację odpowiedniego zakwaterowania ze wszystkimi udogodnieniami i należytą przestrzenią do życia. Dążymy do zapewnienia satysfakcjonującego pobytu naszym pracownikom. Zadowolenie z pracy owocuje perfekcją w działaniach.
 

TERUG <