Name / Imię i nazwisko:


Date of birth / Data urodzenia:


Nationality / Narodowość:

Telephone number / Numer telefonu:

E-mail / E-mail adres:

Profession / Zawód:

How many years of experience do you have in this kind of work:
Ilu letnie doświadczenie masz w tym zawodzie:

Communication: English - German / Język: Angielski - Niemiecki

Do you have a drivers license? / Posiadasz prawo jazdy?


Extra comments:
Send your CV to:
Wyślij Twoje CV na:
info@wenfdetacheringen.nl